เมนูหลัก

Who's Online

5 สมาชิกที่แสดงตนอยู่ในขณะนี้ (1 user(s) are browsing Articles )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 5

อ่านต่อ...

Login

ส่วนประกอบหลัก ของ Egenera BladeFrame(ตอนที่ 2)
  Posted on Wed 13 Sep 2006 by admin (6190 reads)
ส่วนประกอบหลัก ของ Egenera BladeFrame

ส่วนประกอบหลัก ของ Egenera BladeFrame(ตอนที่ 2)

วันนี้จะมาพูดถึงส่วนประกอบหลักของ Egenera BladeFrame กัน ในการออกแบบ Egenera BladeFrame นั้นทางวิศวกรได้คำนึงถึงจุดด้อยของระบบเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสถียรของเครื่ือง, ความร้อน, ปัญหาคอขวดที่ I/O, จำนวนเคเบิ้ล, ความยากในการบริหารจัดการ จากปัญหาข้างต้นถ้าเรายังใช้สถาปัตยกรรมแบบเดิมที่มีอยู่จะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาได้ Egenera จึงได้ออกแบบสถาปัตยกรรมขึ้นมาใหม่โดยยังคงคอนเซ็ปของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมไว้ เรารู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของ Egenera BladeFrame ดังนี้

ส่วนประกอบต่างๆ ของ Egenera BladeFrame ถูกออกแบบโดยให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานเป็นคู่(redundant)
 • Control Blade หรือ cBlade
  มีหน้าที่จัดการเรื่องการทำ I/O ทั้งหมดภายในเฟรม เช่นเน็ทเวิร์คจาก pServer ไปยัง Ethernet และ จาก pServer ไปยัง SAN นอกจากนั้นยังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับทำ Virtualiza resource ที่ชื่อ PAN Manager(Processing Area Network Manager) ซึ่งจะทำหน้าที่แบ่ง resources ที่อยู่ในเครื่อง เช่น Disk, vEth, vSwitch, pBlade ให้กับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้น cBlade จะมีอยู่ 2 ตัวทำงานแบบ redundant สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่อีกตัวหนึ่งเสียหาย

 • Switch Blade หรือ sBlade
  จัดการเรื่องคอนเน็คชั่นต่างๆในเฟรม (High Speed point-to-point) จะมีอยู่ 2 ตัวทำงานแบบ redundant สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่อีกตัวหนึ่งเสียหาย

 • BladePlane
  เป็นจุดเชื่อมต่อแบบ point-to-point ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่ในเฟรม และมีอยู่ 2 ชุดทำงานแบบ redundant สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่อีกชุดหนึ่งเสียหาย


 • Processing Blade หรือ pBlade
  ใน pBlade จะประกอบไปด้วย CPU, Memory, Power Supply (I/O จะถูกจัดการโดย cBlade) และมีขนาดเดียวกันทั้งรุ่นที่มี 2 CPU และ 4 CPU และจะติดต่อสื่อสารไปที่ cBlade หรือ pBlade อื่นผ่านทาง BladePlane ในเรื่องของ CPU Egenera BladeFrame เลือกใช้ทั้ง Intel และ AMD ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ Memory มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2Gb-32Gb ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา

Index :: Print :: E-mail
นี่คือความเห็นส่วนบุคคล เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดได้