เมนูหลัก

Who's Online

5 สมาชิกที่แสดงตนอยู่ในขณะนี้ (1 user(s) are browsing Articles )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 5

อ่านต่อ...

Login

รุ่นต่างๆ ของ Egenera BladeFrame(ตอนที่ 3)
  Posted on Thu 14 Sep 2006 by admin (6842 reads)
รุ่นต่างๆ ของ Egenera BladeFrame

รุ่นต่างๆ ของ Egenera BladeFrame(ตอนที่ 3)

หลังจากรู้จักกับ Egenera BladeFrame กับพอสมควรแล้ว ในส่วนต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำให้รู้จักว่า Egenera BladeFrame มีอยู่ทั้งหมดกี่รุ่น และแต่ละรุ่นต่างกันอย่างไร

ครับจากจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น Egenera BladeFrame แบ่งออกเป็นสองรุ่นด้วยกัน คือ BladeFrame EP(24 pBlades) และ BladeFrame ES(6 pBlades) เรามาส่วนประกอบของทั้งสองรุ่นกัน

Egenera BladeFrame EP
จะประกอบไปด้วย cBlade 2 ตัว, sBlade 2 ตัว, ใส่ pBlade ได้ 24 pBlades, Redundant BladePlane, 4 AC Power Cords


รูป Egenera BladeFrame ES

Egenera BladeFrame ES
สิ่งที่ต่างจากรุ่น BladeFrame EP คือ cBlade กับ sBlade จะรวมอยู่ด้วยกัน ดังนี้ csBlade 2 ตัว, ใส่ pBlade ได้ 6 pBlades, Redundant BladePlane, 1 AC Power Cords


รูป Egenera BladeFrame ES
Index :: Print :: E-mail
นี่คือความเห็นส่วนบุคคล เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดได้