เมนูหลัก

Who's Online

8 สมาชิกที่แสดงตนอยู่ในขณะนี้ (2 user(s) are browsing Links )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 8

อ่านต่อ...

Login
Category: Partners & Our Products
VisitCWAT Popular Last Update: 2007/2/28 7:28
Description:
ถ้าคุณคิดว่าข้อมูลในองค์กรของคุณมีค่าและข้อมูลเหล่านั้นเสียงต่อการถูกโจรกรรม คุณต้องนึกถึงเรา
ถ้าถามว่าองค์กรของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ทุกคนก็จะนึกถึงระบบ Firewall ที่แข็งแรงไม่ยอมบุคลภายนอกย่างกายเข้ามาในระบบได้ แต่เราต้องไม่ลืมนึกถึงการรั่วไหลของข้อมูลจากภายในองค์กรเอง...ซึ่งทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลซึ่งง่ายต่อการทำซ้ำหรือส่งต่อให้บุคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะป้องกันข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร?

Hits: 1349   Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this Site | Modify |Report Broken Link | Tell a Friend | ข้อคิดเห็น (0)