เมนูหลัก

Who's Online

8 สมาชิกที่แสดงตนอยู่ในขณะนี้ (4 user(s) are browsing Products )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 8

อ่านต่อ...

Login

Products ###Egenera###
Egenera BladeFrame

Egenera BladeFrame

ปัจจุบันมีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบูทิลิตี้คอมพิวติ้งมากมาย โดยเฉพาะผู้ค้าระบบรายหลักๆ ทั้งหมดต่างออกมากล่าวอ้างว่าได้นำเสนอยูทิลิตี้คอมพิวติ้งแล้ว ในขณะที่นักวิเคราะห์และสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจต่างออกมายกย่องความสามารถของยูทิลิตี้คอมพิวติ้ง แต่คุณจะมีวิธีใดแยกแยะโซลูชั่นยูทิลิตี้คอมพิวติ้งที่แท้จริงออกจากคำโฆษณาที่เกินจริง ต่อไปนี้คือหลักการของยูทิลิตี้คอมพิวติ้งของ Egenera ผู้นำทางด้านยูทิลิตี้คอมพิวติ้งจากสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิกที่ได้นำระบบ BladeFrame ของ Egenera ไปติดตั้งใช้งาน

 • ต้องให้พลังงานประมวลผลที่แข็งแกร่งตลอดเวลา
  สภาพแวดล้อมในการทำงานแบบยูทิลิตี้คอมพิวติ้งต้องให้การประมวลผลที่แข็งแกร่งตลอดเวลา และสามารถทำงานทดแทนกันในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อธุรกิจของคุณ

 • ต้องทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ซับซ้อนน้องลง
  ยูทิลิตี้คอมพิวติ้งที่แท้จริงจะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่นั่นคือความซับซ้อนของระบบที่ใช้งานอยู่ ซึ่งทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โซลูชั่นยูทิลิตี้คอมพิวติ้งต้องช่วยลดความซับซ้อนของดาต้าเซ็นเตอร์ลง

 • ต้องทำให้ธุรกิจของคุณตอบสนองเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างดี
  โซลูชั่นยูทิลิตี้คอมพิวติ้งที่แท้จริงหมายความว่าจะต้องให้คุณสามารถเรียกใช้พลังจากระบบได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ เซิร์ฟเวอร์จะมีการทำโพรวิชั่นนิ่ง และปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการใช้งานภายในไม่กี่นาที เพื่อตอบสนองเงื่อนไขทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และระดับของการให้บริการ ในขณะที่สถาปัตยกรรมแบบเก่าซึ่งผูกแอพพลิเคชั่นเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปกติจะไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวนี้ได้

 • ต้องทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเป็นเจ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ลดลง
  ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบง่ายๆ และถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน รวมทั้งฟังก์ชั่นในการบริการจัดการแบบอัตโนมัติ โซลูชั่นยูทิลิตี้คอมพิวติ้งจึงช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง

Utility Computing Benefits

สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของระบบ Egenera BladeFrame จะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมแบบยูทิลิตี้คอมพิวติ้งโดยการรวมเอาระบบการประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายเข้าไว้ในพูลที่จะไปพร้อมๆ กัยเพื่อรองรับบริการที่ต้องการ ส่งผลให้ความสามารถไม่ถูกใช้กับแอพพลิเคชั่นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป และบริการก็ไม่ผูกติดกับฮาร์ดแวร์เฉพาะ หรือเส้นทางบนเครือข่าย ซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชั่นจะทำการปรับเปลี่ยนการใช้งาน และจองทรัพยากรตามความต้องการ ท้ายที่สุด โซลูชั่นที่ทำให้แผนกไอทีสามารถนำเสนอสิ่งที่ธุรกิจต้องการอยู่เสมอนั่นก็คือ บริการคุณภาพสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำ

คุณประโยชน์ที่เด่นชัดของยูทิลิตี้คอมพิวติ้งก็คือ การลดค่าใช้จ่ายโดยรวม(TCO) ในการเป็นเจ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ และการคงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

การลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเป็นเจ้าของ

ด้วยการพูลทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน ยูทิลิตี้คอมพิวติ้งจึงทำให้แอพพลิเคชั่นหลายๆตัว ใช้ทรัพยากรร่วมกันเมื่อมีการใช้งานมากๆ หรือต้องทำงานทดแทนกันเมื่อระบบใดระบบหนึ่งไม่สามารถทำงานได้นอกจากนี้ยูทิลิตี้คอมพิวติ้งยังทำให้โครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์มีความซับซ้อนน้อยดดยการลดจำนวนอุปกรณ์ และจุดที่อาจผิดพลาดในการบริการจัดการลง โดยสามารถเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์ 1000 เครื่องเป็นเครื่อง Egenera BladeFrame เพียง 10 เครื่องเท่านั้น นอกจากนี้การรวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกันยังทำให้ TCO ต่ำลงโดยการลดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ค่าบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และค่าจ่างพนักงาน คอนโซลเดี่ยวที่ใช้ในการทำโพรวิชั่นนิ่ง และการจองทรัพยากรทางด้านการประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายก็ทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น แผนกไอทีก็ไม่ต้องเสียเวลาดูแลอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อทำให้พร้อมสำหรับการให้บริการ

คงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ยูทิลิตี้คอมพิวติ้งทำให้บริษัทต่างๆ สามารถบรรลุความสำเร็จ ในการคงความสามารถด้านการแข่งขันโดยการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น ความทนทานต่อความเสี่ยง และ TCO

ยูทิลิตี้คอมพิวติ้งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอที การรวม และการบริการจัดการทรัพย์สินจากศูนย์กลางทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีความซับซ้อนน้อยลง และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือทั้งตัวระบบ และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งทรัพยากรแบบเสมือนจะช่วย ป้องกันการลงทุนซึ่งสถาปัตยกรรมแบบเดิมไม่สามารถทำได้

Utility Computing through Datacenter Virtualization

ด้วยความเป็นผู้นำด้านยูทิลิตี้คอมพิวติ้ง Egenera จะช่วยให้คุณสามารถขจัดปัญหาความซับซ้อนของฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยการติดตั้งสภาพแวดล้อมในการประมวลผลที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย สถาปัตยกรรม Processing Area Network (PAN) ของ Egenera BladeFrame จะดึงเอาระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายเข้ามาไว้ในพูลซึ่งจะถูกจัดสรรไปพร้อมกันเพื่อรองรับบริการต่างๆ โดยซอร์ฟแวร์เวอร์ชวลไลเซชั่นจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และการจองทรัพยากรใหม่โดยอัตโนมัติตามความสำคัญของธุรกิจ และข้อตกลงในการให้บริการ ดังนั้นโซลูชั่นยูทิลิตี้คอมพิวติ้งของ Egenera จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นแบบเรียวไทม์ที่มีความสำคัญสูง อาทิ การบริการทางการเงิน การค้าหลักทรัพย์ การสั่งซื้อสินค้า เว็บพอร์ทัล ธุรกรรมแบบเรียวไทม์ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง การแพทย์ บริการโฮสติ้ง แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล และแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจหลักที่ต้องการความพร้อมในการใช้งานสูงและมีระบบที่ทำงานทดแทนกันได้เมื่อระบบหนึ่งระบบใดเสีย


ต้องการรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Intelligent Wave IT เรายินดีตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย หรือต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Egenera BladeFrame คลิกที่นี่

top

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend