เมนูหลัก

Who's Online

8 สมาชิกที่แสดงตนอยู่ในขณะนี้ (4 user(s) are browsing Products )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 8

อ่านต่อ...

Login

Products ###CWAT###

Digital Assets Extrusion Prevention System

นอกเหนือจากองค์กรต่างๆ จะต้องรับมือกับภัยคุกคามระบบไอทีที่มาจากภายนอกองค์กรแล้ว ปัญหาที่มาจากคนภายในองค์กรก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเพราะไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามที่ป้องกันยากแล้ว ยังอาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรอย่างรุนแรงอีกด้วย โดยเฉพาะในยุคที่ทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลกลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิิจ

Intelligent Wave Inc. ได้ใช้ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการคัดสรรเทคโนโลยีและความรู้ในการรับมือกับการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิด โดยใช้ระบบตรวจจับแบบเรียวไทม์ ซึ่งเทคโนโลยีและความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนำไปสู่การพัฒนา CWAT ระบบต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะ

Cyber-crime, Warning, Alert, Termination (CWAT) เป็นระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารดิจิตอลที่ถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบหลายมิติที่ทำหน้าที่เฝ้าดู และควมคุมทั้งระบบเครือข่าย และเครื่องเทอร์มินอลเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเคลื่อนย้ายข้อมูล และทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบดิจิอลซึ่งมีความสำคัญได้


CWAT คืออะไร

CWAT คือระบบที่จะช่วยป้องกันองค์กรจากคนภายในไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความสำคัญสูง โดยไม่เพียงแต่จะเฝ้าการใช้งานเท่านั้นแต่ยังสามารถปิดระบบดังกล่าวได้หากมีพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น เมื่อถูกตรวจพบว่ามีการคัดลอก หรือส่งข้อมูลที่มีความสำคัญ

CWAT เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเชิงรุก และทำงานแบบเรียวไทม์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ CWAT จึงเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล ซึ่งจะสร้างความจงรักภัคดีของลูกค้า เพิ่มภาพลักษณ์ตราสินค้าขององค์กร และเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

CWAT จะทำการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าดูเครื่องเทอร์มินอลทั้งหมดรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แลปท็อป หรือแม้แต่เครื่องเทอร์มินอลที่ไม่ได้ต่อออกจากเครือข่ายขององค์กร CWAT จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และตั่งค่าโซลูชั่นแต่ละตัวให้ตรงตามวัตถุประสงค์แต่ละอย่าง CWAT มีระบบบริหารจัดการ และการทำงานที่ง่ายในขณะที่ให้การป้องกันทรัพย์สินในรูปแบบดิจิตอลที่เชื่อถือได้


เหตุผลที่ต้องใช้ CWAT

การที่ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลกลายเป็นสิ่งมีค่ามากขึ้นทำให้กลายเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านี้ โดยเฉพาะการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนภายในองค์กร

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีของสื่อจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น ซีดี/ดีวีดี เมโมรี่สติ๊ก หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตยูเอสบีก็เอื้อให้คนภายในองค์กรสามารถคัดลอกข้อมูลสำคัญขององค์กรได้ง่าย

อีเมล์ และการแนบข้อมูลที่สำคัญไปกับอีเมล์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล รวมไปถึงการใช้โพรโตคอลในการรับส่งข้อมูลอย่าง FTP, TELNET หรือแม้แต่ IM ก็ตาม

ระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ ก็เปิดช่องให้เครื่องเทอร์มินอลที่ไม่ถูกต้องเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายขององค์กรได้

นอกจากนี้สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืิอการทำซิงโครไนช์หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือกับเทอร์มินอลก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ข้อมูลสำคัญจะรั่วไหลออกสู่ภายนอก


ต้องการรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Intelligent Wave IT เรายินดีตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย หรือต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CWAT คลิกที่นี่

top

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend