Products

Procducts Main

Products

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เวฟ ไอที จำกัด ยินดีนำเสนอแด่ทุกท่าน เพื่อสนองความต้องการของโลกไอที ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านไอทีเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่องค์กรของท่าน ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยผู้ชำนานงานด้านไอที เราจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการให้บริการอย่างดีที่สุดจากเรา

Cheque Clearing System
บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เวฟ ไอที จำกัด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบงานสำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะระบบงานการชำระเงินด้วยเช็ค โดยมีระบบงานแบบครบวงจรทั้งส่วนที่ติดตั้ง ณ จุดให้บริการของธนาคารและระบบงานส่วน Server เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบงานอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม


Egenera BladeFrame
ถ้าท่านกำลังพบเจอกับความยุ่งยากในการจัดการเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก และกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาจัดการการทำงานที่ยุ่งยากของท่าน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลอย่างที่ท่านไม่เคยพบมาก่อนในระบบใดๆ อีกทั้งความง่ายในการบริหารจัดการ ทางเราขอแนะนำ Egenera BladeFrame เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมCWAT
ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อจากองค์กรไปสู่ภายนอก เช่น อินเตอร์เน็ต หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยของเน็ทเวิร์คภายในองค์กร เพื่อผู้ไม่หวังดีจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายใดๆ กับข้อมูลในองค์กรของท่านได้ ถ้าท่านคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่ท่านใช้อยู่เพียงพอ? เราอยากให้ท่านคิดใหม่ เนื่องจากข้อมูลที่เราพบเจอมาในปัจจุบันข้อมูลสำคัญเหล่านั้นถูกทำลายหรือส่งต่อไปให้บุคลภายนอกโดยคนในองค์กรของท่านเอง และถ้าเป็นเช่นนี้ท่านจะรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติม
Virus Chaser
หลายท่านคงพบเจอปัญหาเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์กันมาแล้ว ไม่มากก็น้อย ซึ่งบางครั้งก็แค่สร้างความรำคาญแก่ท่าน หรือบางทีรุนแรงถึงขนาดต้องติดตั้งเครื่องกันใหม่ก็มี ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้ท่านต้องหาซอฟท์แวร์แอนตี้ไวรัสมาใช้งาน แต่ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านจะปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านั้น ซอฟท์แวร์แอนตี้ไวรัสที่ดี ควรจะมีคุณลักษณะดังนี้ เช่น มีขนาดเล็ก, ไม่กินทรัพยากรของเครื่องมาก, มีการอัพเดทให้รู้จักไวรัสตัวใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ, ใช้งานง่าย, ตรวจสอบ Adware และ Spyware ได้, ตรวจสอบไวรัสที่มากับเมล์ได้ ถ้าท่านกำลังมองหาซอฟท์แวร์แอนตี้ไวรัสดีๆไว้ใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติม
Virus Chaser USB
จะดีแต่ไหนถ้าเราสามารถนำแอนตี้ไวรัสซอฟท์แวร์พกติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา โดยคุณสมบัติการป้องกันไวรัสที่เหมือนกับ Virus Chaser แต่อยู่ในรูปแบบของ flash drive ขนาดเล็ก และยังสามารถใช้ร่วมกับซอฟท์แวร์แอนตี้ไวรัสอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดได้อย่างดี รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติมThis article comes from Intelligent Wave IT.
http://www.iwit.co.th

The URL for this story is:
http://www.iwit.co.th/modules/tinycontent/index.php?id=3